12 July, 2015

ಮಯೂರ ಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು


ರಾಜೀವ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕರ ಮಯೂರದ ಕಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಶನ್‍ಗಳು
to read the magazine click here

"ವ್ಯೂಹಗನ್ನಡಿ" ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖಪುಟ ಹಾಗೂ ಲೋಗೋ

ಬರಹಗಾರ ಪ್ರವೀಣರ ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಹೊಸ ಕಥಾಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖಪುಟಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಗೋಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ಲೋಗೋ ಹಾಗೂ ಮುಖಪುಟ