02 October, 2010

ಸುಗ್ಗಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ದೈನಿಕದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು 9/11


ಸುಗ್ಗಿ  


ಸುಗ್ಗಿ

ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯ ದೈನಿಕದಿಂದ


WTC ಬಿದ್ದಾಗ ರಚಿಸಿದ್ದು

4 comments:

ಸಿಮೆಂಟು ಮರಳಿನ ಮಧ್ಯೆ said...

ನಮಸ್ತೆ...

ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾದ ಚಿತ್ರಗಳು...

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು...

ಮನಮುಕ್ತಾ said...

nice pics...

ಮನಸು said...

very nice

ಸವಿಗನಸು said...

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರಗಳು.......